Error 404! – responsability not found

    Atunci când interesele de moment primează și totul e făcut în grabă, , atunci când avem de-a face cu factori de decizie cărora responsabilitatea le este cu totul străină, iată că avem o rețetă completă a unui talmeș-balmeș numit recurs compensatoriu.     Deși nu erau rezolvate majoritatea problemelor cetățenilor onești, plătitori de impozit, graba suspectă în a implementa măsura …